Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Ловеч обяви 9 януари за неучебен ден за всички училища в общината

ÐмеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾Ð±Ñви 9 ÑнÑаÑи  за неÑÑебен ден за вÑиÑки ÑÑилиÑа в обÑинаÑа

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова обяви 9 януари 2017 г. (понеделник)  за неучебен ден за всички училища на територията на Община Ловеч. Заповед № 44/07.01.2017  е сведена до знанието на директорите на училища в общината.
Същите по тяхна преценка и след решение на педагогическия съвет могат да приложат разпоредбата на чл. 105, ал. 4 от ЗПУО за обявяване на до три неучебни учебни дни.
Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 105, ал. 3 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, а така също и във връзка с усложнената метеорологична обстановка на територията на Община Ловеч.
За всичко това е уведомен началника на РУО – Ловеч.
Контрол по изпълнение на заповедта е възложена на Венцислав Христов – зам.-кмет на Община Ловеч.
Копие от заповедта се изпраща до РУО – Ловеч, както и е публикувана на интернет страницата на Община Ловеч.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч