Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Ловеч отпуска стипендии на трима нови ученици

ÐмеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾ÑпÑÑка ÑÑипендии на ÑÑима нови ÑÑениÑи

Със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова се отпускат стипендии на трима нови ученици. Ивайла Константинова Василева, ученичка в ОУ „Христо Никифоров“ в Ловеч е класирана на трето място в Държавно първенство по биатлон,  проведено на 17.02.2018г. в с. Рожен.  Тя ще получава стипендия в размер на 60 лева със срок за изплащане от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г. включително.

Стипендия ще получава и Мелиса Янушева Свиленова, ученичка от  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с Александрово, която е класирана на трето място в Национален конкурс „Моите детски мечти“. Размерът е 60 лева със срок на изплащане  от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г включително.

Стипендиите се отпускат на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, раздел II, т.6.1 и т.6.2 от Правилата за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби в Община Ловеч и Раздел II, т. 1 от Общинската програма с мерки за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби, във връзка с протокол от 09.05.2018г. на комисия, назначена със заповед № 551/17.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч. Сумите се изплащат по банков път на лицето, подало искането за стипендия.

Третият стипедиант е Пламен Светославов Стоянов, ученик в ППМГ-  Ловеч, класиран на първо  място в Национално първенство кадети и кадетки , дисциплина "кумите", проведено в  гр. Димитровград  на 24.03.2018 г. Стипендията е в размер 135 лева със срок за изплащане- от 01.04.2018 г. до 31.03.2019 г. включително, като ще се изплаща чрез ППМГ- гр. Ловеч , считано от 01.04.2018г.

Тази помощ е на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.17 ал.1, т.2 във връзка с чл. 10 и чл.16, ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, Раздел II, т.2.28 от Програмата на мерките за закрила на деца от държавни и общински училища през 2018 г. и Протокол от 09.05.2018 г. на комисия назначена със Заповед 551/17.04.2018г. на Кмета на Община Ловеч.

По-рано, през март т.г., бяха отпуснати стипендии на трима други ученици - Константин Константинов Василев от ППМГ – Ловеч, Мария Ивайлова Иванова от ОУ „Васил Левски“ в Ловеч и на Десислава Цветанова Димитрова  от ПЕГ „Екзарх Йосиф 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч