Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Ловеч поздрави участниците в информационната среща на министерството на земеделието, храните и горите

ÐмеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ñави ÑÑаÑÑниÑиÑе в инÑоÑмаÑионнаÑа ÑÑеÑа на миниÑÑеÑÑÑвоÑо на земеделиеÑо, ÑÑаниÑе и гоÑиÑе

Секторът земеделие  е жизнено потребен за всеки българин и за целия стопански  живот, подчерта пред земеделските стопани от областта кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.  Информационната среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите и съответно от ОД „Земеделие“ в града, се проведе в залата на Общински съвет Ловеч на 9 февруари.

 „Въпросите, които се повдигат на срещата, ще имат траен ефект върху вашата бъдеща работа. Хубаво е, че по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз се отделя толкова голямо внимание на  животновъдството. И понеже днес е ден на пчеларя, аз пожелавам усилията ви да съответстват на усилията на пчелите, които правят мед. Нека резултатите от труда ви да са толкова сладки, че да съответстват на мечтите“ , каза още кметът на Ловеч в приветствието си.

„Селското стопанство осигурява 44 млн. работни места в ЕС и половината от тях са заети директно от земеделието и това е много важно за пазара на труда“, изтъкна в приветствието си заместник-областният управител Илиян Тодоров.

След това заместник-министър  Атанас Добрев запозна аудиторията с приоритетите на България в областта на земеделието по време на председателството на Съвета на ЕС.  Те  обхващат модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика след 2020 г. и бюджета за земеделие в рамките на следващата финансова рамка.

Зам.-министърът каза още:

„Ще бъде обърнато внимание на ветеринарната и фитосанитарната област, както и на рибарството и горското стопанство. Възнамеряваме да организираме фокусирани дебати в Съвета въз основа на съобщението на Комисията относно бъдещето на общата селскостопанска политика. Целта на българското председателство е да подпомогне и да насочи комисията при изготвяне на законодателни предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформална среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г. Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в сектори като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци.

Изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. Очаква се законодателно предложение на комисията през първото тримесечие на 2018 г. В горското стопанство се очаква българското председателство да подготви участие на ЕС в 13-тата сесия на Форума на ООН по горите, чрез приемане на заключения на Съвета. Председателството ще продължи да проучва начини за подготвяне на преговорите по правно-обвързващо споразумение за горите.

Във ветеринарната област вниманието ще се съсредоточи върху устойчивото управление на здравето на животните. В този контекст ще бъде обърнато специално внимание на ролята на дивите животни за управление на болестите, като разгледаме въпроси като наблюдение, контрол, икономическо взаимодействие, ловни практики, регионално сътрудничество и стратегии. Външното измерение на общата политика в областта на рибарството остава важен приоритет в нашата програма, като значителна част от нея ще бъдат въпросите, относно участието на ЕС в споразуменията за устойчиво партньорство и регионални организации за управление на рибарството.

Общата селскостопанска политика е показала значението си за формирането на едно многофункционално селско стопанство, отговарящо на потребностите на обществото, допринасящо за опазване на околната среда и природните ресурси, борбата с климатичните промени и развитието на селските райони, като в същото време позволява на производителите да получат гарантирани доходи от своята дейност за повишаване на тяхната конкурентноспособност. В този контекст общата селскостопанска политика трябва да предприеме следващи стъпки в развитието си в посока модернизиране и опростяване, посрещане на широкия кръг от неотложни предизвикателства, подпомагане на селските стопани за справяне с тях, засилено внимание към високите стандарти, постигане на резултати", каза зам.-министър Добрев.

В срещата взе участие  инж. Лилия Стоянова, директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ и други служители на министерството. Обсъдени бяха теми като приема на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, измененията в ЗСПЗЗ и правилника за неговото прилагане, схеми и мерки за подпомагане ПРСР, служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на общински и държавни поземлен фонд.

Беше представена информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020г. : www.eumis2020.government.bg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч