Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Ловеч приветства Регионалната дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападния район за развитие

ÐмеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑивеÑÑÑва РегионалнаÑа диÑкÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð° кмеÑовеÑе и пÑедÑедаÑелиÑе на ÐбÑинÑки ÑÑвеÑи Ð¾Ñ Ð¡ÐµÐ²ÐµÑÐ¾Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ Ñайон за ÑазвиÑие

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова приветства като домакин участниците в Регионалната дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападния район за развитие. Срещата се провежда на 23 ноември 2022 г. в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Първият панел бе посветен на децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината.

Кметът Корнелия Маринова, която е и председател на Постоянна комисия по европейски фондове, национални и международни програми и проекти към НСОРБ, се обърна към гостите: „Добри дошли на това специално място – художествената галерия, която от три години носи името на проф. Сокеров. Надявам се изкуството около нас да ни подтикне към нови сили, нетрадиционност, експерименталност, към една друга нагласа, от която имаме необходимост в тези кризисни времена.“

По-късно в своята презентация Корнелия Маринова се спря върху децентрализацията вътре в общината, както и на евентуалното влияние при преотстъпване на преки данъци в полза на общината. „Ако се приложи модела за децентрализация, разработен от екипа на НСОРБ (увеличение от 20 % на ДДФЛ, 10% на корпоративен данък, осъвремени данъчни оценки и въвеждане на земеделски данък), то за Община Ловеч може да се очаква  ръст на собствените приходи от 5 026 000 лв. (41-42 %)“, съобщи Маринова. Тя посочи, че според последни данни за 2021 г. от Кохезионния доклад, малко над половината от населението (56%) се доверява на местното самоуправление, срещу 38% доверие в националното правителство.

„Вярвам, че днес от представителите на държавата ще чуем една по-голяма конкретика по европейските програми. В днешната среща участие вземат 35 представители от 26 общини от общо 104 делегати в региона“, съобщи Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. Това са представители на общините от административните области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Община Ловеч беше представена още от председателя на Общинския съвет Петър Цолов,  от началник отдел "Стратегическо планиране и програмиране" Нора Петкова и други служители.

Темите разискваха заместник-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на община Троян, членовете на УС на Сдружението Десислава Тодорова - кмет на община Борован, Златко Живков – кмет на община Монтана, Калин Каменов – кмет на община Враца. В дискусията участваха още Георг Спартански, кмет на Плевен, д-р Красимир Джонев, кмет на Летница, Иван Аспарухов, кмет на Мездра и др.

В следобедния панел участниците бяха запознати с напредъка по програмите за европейско финансиране през новия програмен период. В дискусията участват заместник-министърът на земеделието Георги Събев, Десислава Георгиева - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Наталия Ефремова – заместник-министър на труда и социалната политика, Галина Симеонова - главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда", Стоян Канатов - ръководител  Секретариат България – Сърбия, и Райна Попова - държавен  експeрт в отдел “Програми Интеррег”, МРРБ. Някои от гостите се включиха онлайн.

Община Ловеч, пресцентър

23.11.2022 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител