Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Кметът на Ловеч с презентация за ПИРО на заседание на НСОРБ

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова взе участие в заседанието на Постоянната комисия на НСОРБ по местното самоуправление, икономическа политика и туризъм, което се проведе на 15 и 16 октомври в хотел в село Марково, близо до Пловдив.  През втория ден кметът на Ловеч изнесе презентация на тема „Местното икономическо развитие в новия програмен период: Координация на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) и Интегрираната териториална стратегия за развитие – подходът на община Ловеч“.

Като важен акцент кметът изтъкна планирането и изпълнението на интегрираните подходи за териториално и градско развитие и местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритети за регионално и местно развитие. Интегрираният подход за развитие е тясната връзка и координация на различните публични политики на база на местните специфики.

Презентацията посочи следните идеи за плана:

  • За изграждане на индустриални зони/паркове Ловеч-Плевен, Ловеч-Троян
  • За развитие на туризма Троян-Ловеч-Плевен;
  • За подобряване на транспортната инфраструктура Плевен-Ловеч-Троян
  • За развитие и подобряване на В и К инфраструктурата и осигуряване на достатъчно количество питейна вода за населението на общините Ловеч и Плевен, рестартиране на проект „Черни Осъм“.

Посочено бе наличието на съответствие с работния проект на ИТСР за СЗР-приоритетни обекти.

Поради факта, че община Ловеч се причислява към областните центрове от ниво 3, съгласно НКПР, и в интерес на ефективното и ефикасно планиране, при определянето на стратегическите цели, приоритети и мерки, е възприет и приложен подход на планиране, който отделя градското планиране и общинското планиране. Същевременно е гарантиран необходимият интегритет, за да се подсигури баланса, който е необходим за цялостното развитие на общината.

В съответствие с визията на Община Ловеч са изведени няколко стратегически цели, насочени към местното икономическо развитие, свързани с повишаване на инвестиционната активност и развитие на конкурентноспособна бизнес среда чрез:

  • развитие на местните потенциали и привличане на инвестиции;
  • създаване на нови и обновяване на производствени зони;
  • подкрепа на развитието на традиционни стопански дейности.

По  време на срещата кметът Корнелия Маринова връчи на главен комисар Николай Николов 3D кристал “Ловешка крепост”- за сила, здраве и признание.

„Това е израз на нашата благодарност за това, че РДПБЗН и ГДПБЗН винаги са в помощ и подкрепа на общините; че вече 16 години съвместно реализираме турнир за примера и саможертвата и че имат време да обучават деца-последователи в професията“, каза кметът на Ловеч. 

 

Община Ловеч, пресцентър

16.10.2020 г.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi