Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Ловеч в Брюксел: Източното партньорство следва да бъде надградено и адаптирано в контекста на драстично променената среда

ÐмеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð² ÐÑÑкÑел: ÐзÑоÑноÑо паÑÑнÑоÑÑÑво Ñледва да бÑде надгÑадено и адапÑиÑано в конÑекÑÑа на дÑаÑÑиÑно пÑомененаÑа ÑÑеда

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова участва в 154-тата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите  в Брюксел, тъй като е заместник-член в ЕК и участва в Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) и Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE). По въпроса за бъдещето на Източното партньорство от местна и регионална гледна точка в своето изказване на 15 март Корнелия Маринова подчерта, че това партньорство следва да бъде надградено и адаптирано в контекста на драстично променената среда на сигурност и различните нужди на партньорските държави. „Вероятно най-смисленият път в съвместна работа и сътрудничество между европейските и партньорските местни и регионални власти е фокусирането върху конкретни проекти и обмен на практики. В тази връзка ключов инструмент е ускореното изпълнение на Икономическия и инвестиционен план за Източното партньорство. Паралелно с това следва да бъдат увеличени усилията за децентрализация и по-голямо споделяне на правомощия с местните власти.“

Представителите на градовете и регионите на ЕС приветстваха увеличените усилия на Европейската комисия за намаляване на териториалните различия и подкрепа на регионите, изправени пред предизвикателства за развитието, като обезлюдяване и изтичане на мозъци. В дебата участва и Таня Христова, председател на Комисията SEDEC и кмет на Габрово. Тя предложи „регионите, конкретно засегнати от зеления и цифровия преход, като региони с интензивно потребление на въглища и въглерод, както и автомобилни региони, да бъдат главните кандидати за Механизма за насърчаване на таланти, тъй като ще имат значителен брой нуждаещи се работници на повишаване на уменията и преквалификация."

Съобщението на Европейската комисия „Използване на таланти в регионите на Европа“ идентифицира 46 региона на ЕС, които вече са в така наречения „капан за развитие на таланти“ и 36, които рискуват да попаднат в такъв. Повечето от тези региони, разположени в 16 държави-членки, са от Южна и Източна Европа и заедно представляват почти 30% от населението на ЕС. Те са особено засегнати от ниската раждаемост, намаляването на населението в трудоспособна възраст, ниския дял на завършилите висше и висше образование и изтичането на мозъци. Комисията предлага да се създаде механизъм за насърчаване на таланти, състоящ се от 8 стълба и предлагащ специална подкрепа и помощ на тези региони.

Членовете на КР ще приемат днес (16 март) резолюция, призоваваща за насърчаване на прехода на региони, попаднали в капана за развитие на таланти, и за насърчаване на цифровото сближаване като цел на Европейския съюз.

Община Ловеч, пресцентър

16.03.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч