Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Кметът на Ловеч засилва контрола по изпълнението на разпоредителните мерки във връзка с коронавируса

Кметът на Община Ловеч засилва контрола като възлага на кметовете на кметства и кметските наместници на населени места в Община Ловеч  да докладват незабавно за нарушения на предписанията на здравните органи от лицата, поставени под карантина в съответното населено място. Заповедта е с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредителните мерки.

Заповедта е изпратена на кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Нареждането е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, т. 3 на Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.