Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Кметът на Община Ловеч забрани достъпа до детски и спортни площадки

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова забрани от 20.03.2020 г. достъпа до детски и спортни площадки, включително такива в дворовете на училища, детски ясли и градини. Забраната обхваща и спортни съоръжения – стадиони, игрища, фитнес уреди на открито и др. на територията на Община Ловеч. Отделни разпоредби има за масите на открито и да не се допускат в  помещения повече от двама възрастни.

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, Мерките във връзка с предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирус в Община Ловеч, приети на заседание на общинския оперативен щаб на 09.03.2020 г., т. 4 и т. 5 от заповед № РД-01-124/13.03.2020  г., доп. със заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Ето и самата заповед:

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам достъпа до детски и спортни площадки (включително такива в дворовете на училища, детски ясли и градини) и спортни съоръжения – стадиони, игрища, фитнес уреди на открито и др. на територията на Община Ловеч.

2. В административните сгради в населените места на общината, в които се извършват административни услуги, както и в сгради, в които има клонове на пощи и здравни кабинети да не се допускат в помещенията повече от две лица над 60 годишна възраст, а на прилежащите открити площи да бъде указана необходимостта от спазване на дистанция 1-1,5 метра между лицата.

3. Собствениците на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и други търговски обекти и вендинг-автомати, които имат разположени маси и столове на открито, в срок до 21.03.2020 г. да приберат същите в складови помещения.

Заповедта да се оповести на гражданите на Община Ловеч чрез интернет страницата на общината и чрез кметовете и кметските наместници в населените места на общината.

Заповедта да се връчи на началника на РУ-Ловеч на МВР и на началник на отдел „Контрол и сигурност“, за упражняване на контрол по т. 1.

Заповедта да се изпрати на кметовете на кметства и кметските наместници за оповестяване на мерките на населението и да бъдат информирани пощенските служители за спазване на указанията.

Собствениците на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и други търговски обекти, които имат разположени маси и столове на открито да бъдат уведомени срещу подпис.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч