Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметовете на Ловеч и Троян подписаха споразумение за устойчива екологосъобразна градска мобилност

ÐмеÑовеÑе на ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¸ ТÑоÑн подпиÑаÑа ÑпоÑазÑмение за ÑÑÑойÑива екологоÑÑобÑазна гÑадÑка мобилноÑÑ

Кметовете на Ловеч и Троян Корнелия Маринова и Донка Михайлова подписаха на 28 август 2023 г. партньорско споразумение за устойчива екологосъобразна градска мобилност и свързаност на територията на двете общини. Подписи под споразумението положиха и  транспортните фирми „Глория Турс 2013 Д“ ЕООД,  ЕТ „МКМ - Михаил Масарлов" и „Дигол" ЕООД.

Документът урежда правата и задълженията на страните във връзка с кандидатстването и изпълнението след сключване на договор за финансиране при одобрение на предложение за изпълнение на инвестиция. Пълното название на предложението  е „Прилагане на интегрирани мерки зa постигане на устойчива екологосъобразна градска мобилност и свързаност на територията на общините Ловеч и Троян“, накратко „предложението за изпълнение на инвестицията" (ПИИ).

Предложението е пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност" с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Целта е да се подкрепи устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи; да се създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс; да се реализира ефективна свързаност между населените места.

Община Ловеч е водеща община /водещ партньор/ при подготовката, изпълнението и управлението на проекта, като е пряко отговорна за целесъобразното и законосъобразно управление на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности.

Двете общини са възложители на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по подготовка на проекта и изпълнение.

Споразумението влиза в сила от датата на неговото подписване за срок до окончателно верифициране на разходите по сключения договор за финансиране на ПИИ, в случай че такъв бъде подписан. Предвижда се доставка на нови превозни средства - автобуси за обществения транспорт с нулеви и по изключение с ниски емисии, насърчаването на чисти и енергийно-ефективни пътни превозни средства - електрически автобуси, както и осигуряване на зарядни станции за превозните средства.

Община Ловеч, пресцентър

28.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч