Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Комисия реши да бъдат премахнати заболели дървета на пл. „Тодор Кирков“ в Ловеч, ще бъдат засадени нови

Комисия, назначена със заповед на кмета на Ловеч  от 23.01.2019 г., реши да бъдат премахнати осем броя заболели и/или неподходящи и опасни дървета на площад „Тодор Кирков“ в Ловеч. Действията са по задачата да се установи състоянието на дървесната растителност  на подобект 4 „Рехабилитация на пл. „Т.Кирков“ от проекта, който се изпълнява там.

В протокола на комисията подробно е отбелязано състоянието на всичките 31 бр. дървета в зоната. Проблемните дървета са най-често със заболяване, гнилота на стъблото, гъбни заболявания и прочие.

(Виж приложените снимки.)

Веднага след това ще бъдат засадени от 12 до 16 бр.  дървета, като видът и местоположението им ще бъде уточнено от проектанта на обекта.