Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кристиан Костов от НЧ „Бяла Анаста -2016 г.“ е носител на наградата „Ловешки меч 2022“

ÐÑиÑÑиан ÐоÑÑов Ð¾Ñ ÐЧ âÐÑла ÐнаÑÑа -2016 г.â е  ноÑиÑел на нагÑадаÑа âÐовеÑки Ð¼ÐµÑ 2022â

Кристиан Павлинов Костов, председател на НЧ „Бяла Анаста -2016 г.“, е определен за носител на Ежегодната персонална награда в областта на културата „Ловешки меч“ за 2021 г.

 Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Ловеч, разгледа постъпилата номинация. Тази година тя  беше само една и комисията утвърди носителя на наградата.

Кристиан Костов се удостоява с „Ловешки меч“  за спектакъла „Алтън Ловеч“, станал  публично достояние на 24.06.2021 г. Посветен е на 834 години от Ловешкия мир, от неуспешната за византийците обсада на Ловешка средновековна крепост по време на освободителното движение на Асеневци и последвалото възстановяване на Втората българска държава.

Сцена на спектакъла стана именно Ловешката средновековна крепост.

Припомняме, че с ежегодната персонална награда „Ловешки меч“ се удостоява творец за конкретно произведение или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на общината за периода от 1 април на предходната година до 1 април на годината на връчване.

Ежегодната персонална награда „Ловешки меч“ е за стойностни постижения в областта на културата. Целта на наградата е стимулира изявите на творци и дейци в сферата на изкуството и културата в община Ловеч, както и да отдаде заслужено внимание, обществена гласност и признание на този, който има най-голям принос в културния живот на общината.

Наградата се състои от статуетка „Ловешки меч” и грамота за принос в културния живот на Община Ловеч.

Наградата „Ловешки меч“ ще бъде връчена на 24 май, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Община Ловеч, пресцентър

18.05.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия