Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Купа за Йоглав от фолклорен фестивал в Галиче

ÐÑпа за Ðоглав Ð¾Ñ ÑолклоÑен ÑеÑÑивал в ÐалиÑе

Фолклорна група „Югла“ към народно читалище „Пробуда 1926 г.“, село Йоглав, община Ловеч, взе участие на 7 май 2022 г. в Третото издание на фолклорния фестивал „Данфорови ритми“ в село Галиче, община Бяла Слатина, област Враца. Форматът на фестивала беше  конкурсен. Организатор на събитието е Сдружение „Роден двор“, с председател Захарий Стоянов.

Самодейците от Йоглав се представиха с групови изпълнения на народни песни и с двама индивидуални изпълнители. Груповите и соловите изпълнения бяха отличени с грамоти за участие и красиви тематични сувенири с легендарния за Галиче „Данфоров горун“. Конкурсната програма завърши с награждаване на победителите. Журито присъди награда - купа, за  най-добър индивидуален изпълнител за Георги Линджов от читалището в Йоглав. Той изпълни автентичната народна песен „Тамбури дрънкат“, със съпровод на тамбура и разиграване на саморъчно изработените от него народни кукли.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч