Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Лаборатории издаващи сертификат с 48-часова валидност по метода бърз антигенен тест за COVID-19 без заплащане стойността на теста от страна на гражданите

Лаборатории издаващи сертификат с 48-часова валидност по метода бърз антигенен тест за COVID-19 без заплащане стойността на теста от страна на гражданите в изпълнение на Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

СМДЛ „Имуномед 77“ на адрес гр. Ловеч, ул. Съйко Съев“ №27 с работно време от понеделник до петък от 07,00 до 17,00 часа 

СМДЛ „Имуномед 77“ на адрес гр. Ловеч, ул. Мизия“ №5 (сградата на МБАЛ „Кардиолайф“) с работно време от понеделник до петък от 07,00 до 17,00 часа и събота и неделя от 08,00 до 10,00 часа. Телефон за връзка 0882079995. 

Лабораторна такса за пробонабиране и издаване на сертификат – 10 лв.

 

СМДЛ „Рамус“ гр. София на адрес гр. Ловеч, ул. Съйко Съев“ №23 от 7,30 до 17,00 часа от понеделник до петък. Телефон за връзка 0885426904

СМДЛ „Рамус“ гр. София на адрес гр. Ловеч, бул. „България“ №3 (изнесена манипулационна в сградата на бившата стоматологична поликлиника) от 7,30 до 11,00 часа от понеделник до петък. Телефон за връзка 0876168260

Лабораторна такса за пробонабиране и издаване на сертификат – 10 лв. 

 

МБАЛ-АД  гр.Ловеч, ул. ул. Съйко Съев“ №27 (ет. III на бившата поликлиника) с работно време от понеделник до петък от 07,30 до 13,00 часа. Телефон за връзка 068 667 304 

Лабораторна такса за пробонабиране и издаване на сертификат – 8 лв.