Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Ловешки експонати в пътуващата изложба „Гривни звънкат под възглаве…“

Изложба, организирана с участието и на Регионалния исторически музей в Ловеч, гостува в Шумен.  Пътуващата експозиция се нарича „Гривни звънкат под възглаве… Майсторство и изящество в куюмджийския занаят” и може да се види в Регионален исторически музей – Шумен, от края на ноември 2018.

Експозицията се реализира от Етнографския музей на открито „Етър” с участието и регионалните исторически музеи в Ловеч, Шумен и Габрово. За пръв път тя бе представена през 2016 г. в изложбената зала на ЕМО „Етър”.

Близо 400 движими културни ценности представят характерните две направления при художествената обработка на метали: златарството е изработка на ювелирни предмети от благородни метали (злато и сребро), а дюкмеджийството - създаване на предмети от неблагородни метали. Изложбата запознава посетителите със съдбата на известни в миналото майстори, с използваните от тях техники, със специфичните инструменти, модели и форми.