Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Ловешкото училище „Васил Левски“ посреща партньорите си по проекта „Математиката около нас“

ÐовеÑкоÑо ÑÑилиÑе âÐаÑил ÐевÑкиâ поÑÑеÑа паÑÑнÑоÑиÑе Ñи по пÑоекÑа âÐаÑемаÑикаÑа около наÑâ

ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, ще приеме партньорите си по проекта „Математиката около нас“ от 17 до 21 октомври. Гостите  от Полша, Италия, Испания и Турция още първия ден ще бъдат приети от заместник-кмета на Община Ловеч Венцислав Христов.
Освен това те ще се запознаят с възможностите, които предлага ОУ „Васил Левски“ за обучение, ще посетят час по математика на преподавателя Красимира Маринова, ще разгледат  изложбата в завод „Балкан“. В програмата им са предвидени посещения на музеите в Ловеч, природните забележителности Крушунски водопади и Деветашка пещера, Троянския манастир и архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“ в Габрово, както и посещение на София.
Припомняме, че ОУ „Васил Левски“ работи по тригодишния проект „Математиката около нас“ по програма „Еразъм +“  съвместно с училища от Полша, Италия, Испания и Турция.
Основната цел на проекта  "Математиката  около нас"  е да развие широк спектър от умения на учениците чрез участие в творчески дейности  в областта на математиката, информационните технологии, чуждите езици и някои други природни науки.
Ключовата тема, свързваща  партньорите от петте училища, е математиката. Основна цел на дейностите по проекта е да се подобрят  уменията на учениците чрез възприемане на математическите казуси от заобикалящия ни свят, чрез  насърчаване на опитите им да решават математически задачи от реалния живот,  чрез намиране на приликите и разликите между различната среда и методи на обучение в отделните страни. Всички форми на съвместна работа между учениците се провеждат на английски език, което допринася за подобряване и  развиване на  езиковите им умения.  Учителите от петте различни страни от Европа /Полша, Испания, Турция, Италия и домакините - България/ имат възможност да обменят мнения и опит,  да наблюдават различни методи на преподаване в продължение на три години. В чисто дидактически аспект акцент се поставя върху формиращото оценяване и неговото приложение в работата.
По време на първата част от проекта дейностите бяха съсредоточени върху "Mатематиката в готвенето". Учениците се  запознаха с различни мерки, теглилки, калорийни единици, приготвяха  традиционни ястия по стари рецепти на различните страни и изчисляваха калории и микроелементи от математическа  гледна точка.
Първата среща на ученици и учители от всички училища се проведе  в Италия през месец май 2016 в град Сан Марко ин Ламис, регион Фоджа.
Втората част, най-важната за ОУ „Васил Левски“ в качеството  на домакини, е посветена на  "Mатематиката  в превозните средства". Тук учениците  имат възможността да наблюдават както математически, така и физични и химични явления и закономерности при решаване на задачи за движение, за приложението на превозните средства в  ежедневния живот на хората, в промишлеността, в спорта и в някои аспекти на науката за космоса.
Третата част "Математиката  в архитектурата"  ще бъде приоритет на турските домакини.  Проектните задачи са свързани с изучаване на големи архитектурни забележителности, с  измерване на съотношения и пропорции при архитектурни орнаменти, запознаване с различни стилове и техните особености и др. Четвъртата част ще бъде посветена на "Математика в природата", учениците ще опознават  околната среда и ще  решават задачи и казуси, свързани  с мястото им на живеене и опазването на неговите дадености. Полските учители и ученици ще бъдат водещите при етапа"Математика в природата". В петата част "Математиката в игрите" учениците ще проектират и разработват игри, свързани с културата на страната си, испанските дамакини ще  популяризират техни национални развлечения и забавления. Като част от тези дейности ученици ще развиват своите социални умении и уменията за общуване и справяне със задачите в международни екипи.
Проектът „Математиката около нас“ дава на учениците възможността да се срещат, да сравняват и усъвършенстват своите умения за решаване на задачи в международни групи.  При работата с компютърни и интернет-програми, системи и платформи учениците  развиват своите способности в областта на информационно-комуникационните технологии /ИКТ/.
В края на проекта  се очаква да се постигне ново и по-високо ниво на знанията, уменията и компетентностите  по математика, ИКТ, английски език и другите езици на страните участнички, както  и на социалните умения на нашите ученици. Работейки заедно, въпреки  различните предварителни нагласи, методи на преподаване и учене, ученици създават и реализират истински успехи в науката, но и истински приятелства. Международното сътрудничество дава възможност на всички ученици да сравняват своите научни умения, да използват езика в реални отношения, да  се срещнат с  други култури, да се се научат на толерантност и развиват международното сътрудничество. Учителите обменят  опит в преподаването и оценяването по различни предмети, приоритетно по математика,по  английски език и по ИКТ.
Тъй като проектът е разделен на пет части, всеки от партньорите отговаря за изпълнението на дейностите от своята част.
Всички партньори общуват постоянно по време на целия период с помощта на електронна поща, Skype, в чата на TwinSpace на еТуининг, в  Twitter,  както и във Facebook (създадохме групата на участващите), разбира се и  лице в лице при планираните срещи.
Полската страна е координатор  и отговаря за управлението на всички задачи от партньорските училища.

Партньори:
1. Полша  - училище „Николай Коперник“ – Зембице – Ева Ненкин, водещ партньор и координатор за целия проект
2. Италия -  училище „Сан Джовани Боско де Каролис“ - Сан Марко ин Ламис -  Микаела Янантонио, координатор за Италия
3. Испания  - училище от група Зола във Вилафранка, община Мадрид -  Летисия Райс, координатор от испанска страна
4. Турция  - училище“ Ататюрк“ – град Коджаели  - Хакан Бозан  - координатор за първия етап, Седа  Узкан – координатор за всички следващи етапи
5. България  - ОУ“Васил Левски“ – Ловеч, Наталия Христова, координатор от българска страна

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч