Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Медицински екип ще измерва безплатно кръвно налягане в Ловеч

ÐедиÑинÑки екип Ñе измеÑва безплаÑно кÑÑвно налÑгане в ÐовеÑ

Медицински екип ще измерва безплатно кръвно налягане и кръвна захар на жителите от гр. Ловеч в събота, 25 август, пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.
Здравната кампания се организира от АГРИОН ИНВЕСТ АД, които осигуряват специално оборудван мобилен център в периода от 8.00 ч. до 10.00 ч.

Община Ловеч осигурява място за разполагане на мобилния здравно-информационен център.

Изпълнител по организацията и участието е „Фернет България“ ООД.

За допълнителна информация тел. 0886 188227.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч