Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯТ ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 19.042021Г.