Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

На 11 юли се затваря за движение част от лявата пътна лента по посока гр. Левски

Ðа 11 Ñли Ñе заÑваÑÑ Ð·Ð° движение ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð»ÑваÑа пÑÑна ленÑа по поÑока гÑ. ÐевÑки

На 11 юли от 9:00 ч. временно ще бъде затворена лявата лента в посока гр. Левски – от северната страна, между фирмите „Велга“ и „Йобекс България“, като ще бъде въведена временна организация на движението. Това съобщават в писмо до кмета от „Балкан“ АД, а причината е авария на водопровод.

Пътните превозни средства в посока Ловеч ще бъдат пренасочени в съседната лента, която ще остане двупосочна, по оста на лентата ще бъдат наредени средства за сигнализиране - бализа № С4.4, и след разделителната ивица превозните средства ще бъдат върнати в съответното пътно платно.

Временната организация на движението ще остане до отстраняване на аварията.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч