Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

На проведените консултации при кмета на Община Ловеч беше постигнато съгласие за състава на Секционните избирателни комисии за предстоящите избори на 14 ноември 2021 година

Ðа пÑоведениÑе конÑÑлÑаÑии пÑи кмеÑа на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð±ÐµÑе поÑÑигнаÑо ÑÑглаÑие за ÑÑÑÑава на СекÑионниÑе избиÑаÑелни комиÑии за пÑедÑÑоÑÑиÑе избоÑи на 14 ноемвÑи 2021 година

На 8.10.2021 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч се проведоха консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии на територията на Община Ловеч за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

Консултациите се водиха от г-жа Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. Като представители на администрацията присъстваха  секретарят на Община Ловеч Даниела Цанова, директор на дирекция АПИО инж. Тони Паричев и  Елена Пиронкова – началник отдел АООС.

Всички парламентарно представените партии и коалиции представиха надлежно окомплектовани документи, съгласно изискванията на ИК и Решенията на ЦИК и РИК-Ловеч.

Кметът Корнелия Маринова запозна представителите на парламентарно представените партии и коалиции с нормативната база, която регламентира сформирането на съставите на СИК и представи проект на Община Ловеч за разпределението на ръководните длъжности и членове в СИК.

След направени разисквания представителите на парламентарно представените партии и коалиции постигнаха съгласие за определяне на съставите на 97-те СИК, съответно председател, заместник - председател, секретар и членове на СИК.

Кметът Корнелия Маринова благодари на парламентарно представените партии и коалиции и призова за толерантна кампания, спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и всички противоепидемични мерки, при провеждане на изборите на 14.11.2021 година г.

  

Община Ловеч, пресцентър

08.10.2021 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж