Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

На Шести септември свеждаме чела в поклон пред делото на нашите предци

Ðа ШеÑÑи ÑепÑемвÑи Ñвеждаме Ñела в поклон пÑед делоÑо на наÑиÑе пÑедÑи

Уважаеми съграждани! 
Шести септември е национален празник, отбелязващ Съединение на Източна Румелия с Княжество България през 1885 г. Датата е важен момент от дългия път на възраждането на Родината за нов живот след Сан Стефанския мирен договор. Населението на Ловеч чрез най-възрожденската си част активно участва в този важен стремеж - стремеж  към една нова и модерна българска държавност.
Ако може поне за миг да си представим колко бурни времена са били тогава. Ще видим важни обрати в живота на българите – от всички прослойки, от селата чак до двореца. Ще видим как бивши смъртни врагове се сдобряват в името на общия идеал за съединена България. Ще наблюдаваме една подготовка за революция чрез свалянето на генерал-губернатора в Пловдив. Така българите сме преодолели страха от Русия, мобилизирайки се за отпор срещу очаквано турско нападение. И сме поели съдбата си в свои ръце, отстоявайки собствен национален интерес.
На Шести септември свеждаме чела в поклон пред делото на нашите предци, които мъжествено  защитиха целокупността на Родината! Трябва да пазим жива паметта за това дело! Днес не по-малко е нужно да работим за доброто на нашия народ! С мисъл, отговорност и визия за следващите поколения. Да работим заедно, за всички нас! Така, както работеха и милееха за България борците от Съединението!

Честит празник!

Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч
Петър Цолов, председател  на Общинския съвет

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия