Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Набират предложения за Програмата за младежки дейности в Община Ловеч

ÐабиÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÐÑогÑамаÑа за младежки дейноÑÑи в ÐбÑина ÐовеÑ

Подаването на проектни предложения по Програмата за младежки дейности в Община Ловеч става до 31.10.2017 г.

Проектните предложение са във връзка с изготвянето на План за изпълнение на Програмата за младежки дейности в общината за 2018 г. Предложения могат да правят различни институции, работещи с младежи от 15 до 29 години.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 31.10.2017 г. в деловодството на Община Ловеч /в Център за услуги и информация на гражданите/. Правилата за финансиране и формулярите за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

http://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/podavane-na-proektni-predlozheniya-do-31102017-g-po-programata-za-mladezhki-deynosti-v-obshtina-lovech

За повече информация -  Иван Иванов - главен експерт МДС в Община Ловеч.  тел 0878770260 или стая  306.

Програмата за младежки дейности на община Ловеч (2014 -2020) е разработена в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010–2020, Националната програма за младежта (2011–2015), както и с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, приета с решение на Общински съвет - Ловеч, през 2006 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч