Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Наградиха участници в конкурс за коледна картичка, организиран от ЦПЛР-ОДК Ловеч

ÐагÑадиÑа ÑÑаÑÑниÑи в конкÑÑÑ Ð·Ð° коледна  каÑÑиÑка, оÑганизиÑан Ð¾Ñ Ð¦ÐÐР-ÐÐÐ ÐовеÑ

Над 360 коледни картички на деца от Община Ловеч участваха в конкурс, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Ловеч. Участваха таланти от всички детски градини и училища от общината.
Финалната изява с изложба и награждаване бе на 20 декември в Градска художествена галерия “Вароша“, където се събраха участниците и техните учители и родители.
Наградите връчиха председателят на Общински съвет Ловеч Петър Цолов, заместник-кметът Венцислав Христов, Еленко Начев - началник на РУО-Ловеч и инж. Елка Петрова, директор ЦПЛР-ОДК.
Ето пълен списък на наградените:
  
Колективни  награди
ДГ „Слънце” -Група”Мики Маус”
ДГ „Слънце” - 4 години
ДГ „1-ви юни” - Група „Франклин”
ДГ”Детелина” - III  Подготвителна група
ДГ„Детелина”- IV Подготвителна група
ДГ„Зора” - III  Подготвителна група, 5 години
ДГ„Зора” - IV група
ДГ”Радост”- IV  група
ДГ”Снежанка” - 6 години
ОУ”Проф. Д. Димов”- I в клас
СУ”Св. Кл. Охридски”- II а клас
ОУ”Хр.Никифоров”-  II а клас
ОУ”В.Левски”- I б клас

І-ва възрастова група - 5-6 години:
I -во място - Беатрис Петкова - ДГ„Зора”, IV група, 6 години
I -во място - Кристофър Станев - ДГ„Зора”, IV група, 6 години
ІІ-ро място - Мариана Михайлова- ДГ „Слънце”, Разновъзрастова група „Звездичка”, 6 години
ІІ-ро място - Мелина Вълкова - ДГ „Слънце”, Рановъзрастова група „Звездичка”, 6 години
ІІІ-то място - Александра Гъбова - ДГ„М.Сиркова”, IV Подготвителна разновъзрастова група,
6 години
ІІІ-то място - Джансу Маринова – ДГ”Радост”, IV група
ІІІ-то място – Даная Илиева- ДГ”Зора”, III Подготвителна група, 5 години

Поощрителни награди:
1.   Агапи Банкова, Мелчин Мюмюнова, Мелек Ахмедова - ДГ„Кокиче”, група с. Александрово
2. Даная Начева - ДГ „Слънце”, група „Мики Маус”,6 години
3.   Сиана Генкова - ДГ „1-ви юни”, III група „Буратино”
4.   Елица Петрова - ДГ „Снежанка”, 5 години
5.   Сияна Ивова, Кевин Миленов - ДГ”Кокиче”, група с.Дойренци

ІІ-ра възрастова група – 7-9 години:
І-во място - Леонор Вълкова -  III клас, СУ”Т.Кирков”, 9 години
ІІ-ро място -  Мирослав Диков - III в  клас, ОУ „Проф.Д.Димов”, 9 години
ІІ-ро място - Виктория Данкова - II б клас, ОУ „Проф.Д.Димов”
ІІІ-то място – Найла Борисова – II клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Ловеч, 9 години
ІІІ-то място - Ванеса Радева Екова - I а клас, ОУ „В.Левски”, 7 години

Поощрителни награди:
1. Теодора Николова Екова - II г клас, ОУ„В.Левски”
2. Мартин Ангелов - III клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Ловеч, 9 години
3. Гергана Цанкова– IV a клас, СУ „Св.Кл. Охридски”, 9 години

ІІІ-та възрастова група – 10-12 години:
І-во място - Сияна Иванова - V б клас, ОУ”В.Левски”, 11 години
І-во място - Зорница Ивова - VI в клас , ОУ „Проф. Д. Димов”,12 години
І-во място - Мелиса Свиленова - VI клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Александрово,
12 години
ІІ-ро място - Стела Карамишева - VI  клас, ОУ „В.Левски”, 12 години
ІІ-ро място - Симона Иванова - VI б клас, ОУ„Проф.Д.Димов“,12 години
ІІ-ро място - Александра Илиева - VI а клас, ОУ”Христо Никифоров”
ІІІ-то място - Симона Вълчева - V б клас, ОУ”В.Левски”, 11 години
ІІІ-то място - Преслава Хорозова - VI клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Александрово,
12 години
ІІІ-то място - Мартин Невянов - V б клас, СУ „Св.Кл.Охридски”,11 години

Поощрителни награди:
1. Даяна Дончева - VII клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Ловеч, 12 години
2. Дезис Андреев - V а клас, ОУ”Христо Никифоров”
3. Стоян Стоянов - VI б клас, ОУ”В.Левски”,12 години
4. Кадер Ахмедова - VI клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Александрово,
11 години


ІV-та възрастова група – 13-15 години:
І-во място - Камелия Николова - VII а клас ,ППМГ, 13 години
І-во място - Пресияна Невянова -VII б клас, СУ „Св.Кл.Охридски”,13 години
ІІ-ро място - Мартина Бояджиева - VII б клас, ОУ”В.Левски”, 13 години
ІІ-ро място - Никола Маринов - VII а клас, ОУ„Проф.Д.Димов“,13 години
ІІІ-то място - Найлян  Мехмедова -VII клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Александрово,
13 години
ІІІ-то място - Мирослава Дончева - VII клас, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Ловеч, 13 години

Поощрителни награди:
1. Алба Мария Палмиери - VII б клас, ОУ „Проф. Д. Димов”, 13 години

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч