Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Наша делегация обсъди съвместни здравни проекти в Ниш, Сърбия

ÐаÑа делегаÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±ÑÑди ÑÑвмеÑÑни здÑавни пÑоекÑи в ÐиÑ, СÑÑбиÑ

Възможностите за работа по бъдещи съвместни проекти между МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Община - Ловеч и Института по професионално здраве в Ниш, Сърбия, бяха обсъдени по време на посещение  на нашата делегация в сръбския град.

Групата, водена от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, отпътува за Ниш на 5 юли следобед и се завърна на 6 юли късно вечерта. В състава  влизаха  заместник-кметът  Венцислав Христов, д-р Татяна Ганчева, директор на МБАЛ – Ловеч, Катя Колева - главен експерт „Медико-социални дейности“ в общината, д-р Вергиния Даскалова - специалист по трудова медицина и Надя Венелинова, младши експерт „Международни културни и икономически отношения“.

На срещата  с Марияна Матич, директор на Института за професионално здраве, бяха разисквани общите практики и различията между службите по трудова медицина у нас и в Сърбия. Взаимно беше убеждението, че трудовата медицина е важен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа, за оказване на консултантска помощ на работодателя по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Имаме широка перспектива за съвместна дейност, нашите сръбски приятели се интересуват от натрупания опит в Ловеч по различните проекти и програми, като начертахме съвместни идеи за реализация, сподели след завръщането кметът Корнелия Маринова.

На срещите с кмета на Ниш проф. д-р Зоран Перишич  и с генералния консул на България в Ниш проф. д-р Едвин Сугарев бяха разисквани перспективни  идеи за по-тясно взаимодействие със сръбските общини, независими дали с или без побратимяване между градове. Ще се търсят възможности за икономическо сътрудничество, за взаимен обмен в областта на културата, туризма и спорта. Освен в рамките на  регионалното сътрудничество, контакти ще се търсят и с посолството в Белград, за което ще съдейства консулът Едвин Сугарев.

По програма делегацията бе разделена на две работни групи, които посетиха различни здравни поделения на института по здравна защита, в това число болница за хора с увреждания и служба по трудова медицина.

На връщане към България нашата делегация поднесе цветя на паметника на Васил Левски в Димитровград, Сърбия.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч