Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества ще се проведе на 15 и 16 март в Ловеч

ÐаÑионалнаÑа ÑÑеÑа на обÑинÑкиÑе пÑедпÑиÑÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÑговÑки дÑÑжеÑÑва Ñе Ñе пÑоведе на 15 и 16 маÑÑ Ð² ÐовеÑ

Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества ще се проведе на 15 и 16 март 2018 г., със съдействието и подкрепата на община Ловеч, която бе избрана за домакин на събитието.

Участниците са управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, както и заместник-кметове и кметове на общини и общински съветници. Те за поредна година ще могат да обсъдят актуални въпроси и да споделят опит в търсенето и намирането на решения за по-ефективно и качествено изпълнение на стопанската дейност на общините.

Отчитайки приетите и предстоящи промени в нормативната уредба, засягаща и стопанската дейност на общините, в програмата на Срещата е предвидено да се проведе и открито съвместно заседание на три от постоянните комисии към НСОРБ

  •  „Регионална политика и местно самоуправление“,
  • „Общинска собственост и устройство на територията“,
  •  „Икономическо развитие и туризъм“

в рамките на което участниците във форума и членовете на комисиите да обсъдят включените теми за дебат.

Наред с дискусията по актуалните промени в нормативната уредба, програмата предвижда представяне на възможностите за европейско финансиране; ангажиментите по прилагане изискванията на Регламента за защита на личните данни, както и превърналото се в традиция представяне на обекти и услуги от страна на общината-домакин.

От страна на Община Ловеч ще бъде представен мандра „Горан“ , ЗВЧ „Осъм“,  от „Спарки Елтос“.

Форумът се провежда в хотел „Ловеч“ от 13.00 часа.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч