Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

НЧ „Светлина –1927 г.” в село Лисец в петък празнува 95 години

ÐЧ âСвеÑлина â1927 г.â в Ñело ÐиÑÐµÑ Ð² пеÑÑк пÑазнÑва 95 години

В петък, 29 юли 2022 г., читалище “Светлина –1927 г.” в село  Лисец, община Ловеч, ще отбележи 95 години от създаването. Юбилейният концерт е от 19.00 часа пред читалището. Участват любителските състави към НЧ „Светлина –1927 г.” и гостуващи състави.

Читалището разполага с голяма сграда на два етажа, заемаща 379 кв. м. площ. Има заседателна зала с 20 места и салон с 220 места. На втория етаж е библиотеката и интернет залата. Има компютри  на разположение за свободен достъп до интернет. През 2011 г. сградата на читалището е основно ремонтирана по проект на Програма за регионално развитие.

Община Ловеч, пресцентър

27.07.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч