Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Необходимост от основен ремонт на паметника на Васил Левски

ÐеобÑодимоÑÑ Ð¾Ñ Ð¾Ñновен ÑÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ð½Ð° памеÑника на ÐаÑил ÐевÑки

По поканата на Община Ловеч два дни в Ловеч работят специалисти по проблемите на паметника на Васил Левски във кв. „Вароша“ и стигнаха до извода, че е необходим основен ремонт. 

Инж. Пламен Бонев от лабораторията за анализи и консервация в Националния археологически  институт  с музей при БАН, е  виден специалист по металургия на цветните метали.

Инж. Веселин Ружеков е бивш директор на леярната за монументалните скулптури при СБХ, сега ръководи частна фирма. Той е специалист по каменните градежи.

Двамата с помощта на сътрудници са направили фото и видеозаснемане на паметника отвън и отвътре. За второ е използван ендоскоп с дисплей и тръба, с дебелина по-малка от около сантиметър.

За да се огледа паметника отгоре, са използвани услугите на Планинската спасителна служба в Ловеч и „Еко“ ЕАД - Ловеч.

Взета е проба от метала, предстои да се извърши анализ със спектрометър на състава на сплавта, като  това ще определи в крайна сметка кой е най-добрият начин за реставрация.

Предварителната оценка е за необходимост от основен ремонт на фигурата, фундаментът е в лошо състояние. По цялата конструкция  има сериозни пукнатини, през които влиза вода и руши основите отвътре.

Вероятно ще се направи втори преглед, като се налага човек през отвор да влезе в паметника и да огледа състоянието на вътрешния скелет на фигурата.

Въз основа на направения прегледа предстои  да се изготвят документация с протокол от обследването, предписания и техническо задание за изработване на инвестиционен проект за реставрация и консервация на паметника.

Паметникът на Васил Левски е открит на 27 май 1964 г. и е най-големият и внушителен паметник на Апостола  у нас. Досега не е правен сериозен ремонт на този символите на града, а са изминали 52 години от поставянето му.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч