Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Нов проект ще подобри материалната база на Домашен социален патронаж в Община Ловеч

Нов проект подобрява материалната база на Домашен социален патронаж в Община Ловеч. Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова депозира на 25 март 2020 г. проектно предложение „Оборудване и модернизиране на Домашен социален патронаж в Община Ловеч“ в Министерството на труда и социалната политика.

Проектът включва закупуване на оборудване и обзавеждане за двете кухненски бази на социалната услуга в Ловеч и с. Дойренци.

Планираната продължителност на проекта е 4 месеца. Общият бюджет е 29 913, 60 лв. Размерът на финансовите средства, за които се кандидатства, е 26 922,24 лв., а собствените финансови средства, с които Община Ловеч ще участва, са  2 991,36 лв.

Очаква се подобряване на качеството на предоставяните услуги чрез по-пълноценна грижа за лицата с увреждания и самотните възрастни хора на територията на общината.  Важен момент е, че ще се намали времетраенето на технологичния процес по приготвяне на храната, което пък ще даде възможност за включване на нови потребители. Подобряват се условията на работа в кухненските бази чрез създаване на оптимални условия за функциониране на социалната услуга. Основните дейности на проекта са свързани с провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на оборудване и обзавеждане, съгласно разпоредбите на ЗОП.