Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Нов временно изпълняващ длъжността директор на Детска градина „Снежанка“

Ðов вÑеменно изпÑлнÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð»ÑжноÑÑÑа диÑекÑÐ¾Ñ Ð½Ð° ÐеÑÑка гÑадина âСнежанкаâ

Назначен е нов временно изпълняващ длъжността директор на Детска градина „Снежанка“. Това е Геновева Иванова - дългогодишен служител в общинска администрация – Ловеч. Титулярният директор на ДГ „Снежанка“ – Иваничка Дончева, временно – до конкурс, е директор на ДГ „Зора“.

Геновева Иванова е с висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Предучилищна педагогика“, завършено през 1985 година във ВПИ – Благоевград. Тя има и специализация „Мениджър по социалните дейности“, завършена през 1991 година в УНСС.

Геновева Иванова има 2 години стаж като учител в Обединено детско заведение в гр. Габрово и в Целодневна детска градина в с. Слатина, общ. Ловеч. В общинска администрация тя работи от 26 години на различни длъжности, като пряко отговаря за работата на общинските детски градини и за системата на предучилищното образование.

Детска градина „Снежанка“ е с общо 113 деца, разпределени в 5 групи: - четири групи се помещават в основната сграда, с официален административен адрес: ж.к „Здравец“ № 22. Има  една изнесена група – в с. Малиново, с адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 21

Групата в с. Малиново е включена в „Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година“, приет с Решение № 775 от 14 декември 2017 година на Министерски съвет,  като защитена част от детска градина „Снежанка“.

В групите на детската градина в град Ловеч има деца и от с. Пресяка и с. Смочан, за които е осигурен превоз с училищен автобус на ОУ „Панайот Пипков“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч