Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Новите правила на AZAL за превоз на пътници по време на пандемията COVID-19 в Азербайджан

На международното летище „Гейдар Алиев“ се въвеждат следните мерки за заминаващи пътници:

 

- входът в сградата на терминала на летището е разрешен само за заминаващи пътници;

- преди да влязат в сградата на терминала, пътниците преминават през обща процедура по дезинфекция чрез специално оборудване – дезинфекционен коридор;

- в сградата на терминала пътниците трябва да носят медицински маски. При липса на медицински маски те ще бъдат предоставени на пътниците от служители на летището;

- на входа на летището ще се измерва телесната температура на пътниците, ако температурата е над 37,5 градуса по Целзий, пътникът няма да бъде допуснат на борда на самолет;

- процедурите за проверка на сигурност ще се провеждат спазвайки социалната дистанция. За това в терминала има специални указатели;

- опашките за регистрация ще се контролират от специално определени за това служителите на летището. Регистрацията може да бъде извършена и чрез автомат за саморегистрация (за полети на AZAL и Buta Airways). Тогава багажът може да бъде предаден на агент на гишето "Bag Drop". За да избегнат опашки, авиокомпанията препоръчва да преминете през процедурата за онлайн регистрация на уебсайта или през мобилното приложение. След приемането багажът на пътниците ще бъде дезинфекциран и маркиран със стикер за потвърждение;

- Магазини Duty Free и ресторанти в зоната на заминаване (след преминаване през митнически и граничен контрол) ще работят, но при спазване на условията и изискванията на Оперативния щаб към Кабинета на министрите;

- качването на борда на самолета ще започва от последните редове;

- пътниците, преминали тест за COVID-19 48 часа преди отпътуване и които имат отрицателен резултат, ще бъдат допуснати до борда като предоставят служебна бележка за това. Разходите за този преглед се поемат от самите пътници;

- проверката на служебни бележки и воденето на съответните бележки по тях се извършва от медицински персонал, работещ на входа на терминалите. Регистрацията на пътници за полет и качването на борда на самолета се извършва въз основа на тези служебни бележки;

- всички въздушни превозвачи, извършващи полети до Република Азербайджан, приемат на борда пътници, преминали теста на COVID-19 в рамките на 48 часа преди отпътуване и чийто резултат е отрицателен въз основа на служебна бележка. Гражданите на Република Азербайджан, които не могат да представят такава служебна бележка по време на граничния контрол, ще бъдат поставени под 14-дневна карантина, а чуждестранните граждани няма да бъдат допуснати да влязат в страната и те се връщат със същия полет за сметка на въздушния превозвач;

- граждани на Република Азербайджан и чуждестранни граждани, които са представили служебна бележка с отрицателни резултати от тестове за COVID-19 с цел влизане на територията на Азербайджан и качване на вътрешни полети, както и преминали съответното обследване и тестове след влизане на летище на страната, могат да бъдат освободени от задължителна 14-дневна карантина;

- пътниците трябва да пристигнат на терминала на летището най-малко 4 часа преди отпътуване.

 

В кабината на самолета се въвеждат следните мерки:

- при влизане в самолета екипажът ще предложи на пътниците комплект лични предпазни средства - медицински маски, ръкавици за еднократна употреба, както и дезинфектант (санитайзер);

- разходката из салона на самолета по време на полета не е разрешена, с изключение на посещенията в тоалетни кабини;

- за да се сведе до минимум контакта с екипажа по време на полета, на пътниците храната на борда ще се предлага в запечатана опаковка с прибори за еднократна употреба. На пътниците от бизнес и ВИП класа ще бъде предложено меню с предварително установени четири вида ястия, които също ще бъдат сервирани в запечатани опаковки. По време на пандемия на пътниците няма да получават възглавници, одеяла, таблети и други аксесоари, с изключение на слушалки за еднократна употреба;

- ако някой пътник по време на полета има симптоми на Ковид-19, за да се сведе до минимум контакта му с други пътници, той ще бъде изолиран в задната част на самолета. Ще бъде назначена стюардеса, която ще се грижи за този пътник.

 

При пристигне на международното ни летище пътнците трябва да следват инструкциите на екипажа. Мери се температурата им и може да бъде направен тест за Ковид. При признаци за Ковид ще бъдат закарани в специално лечебно заведение. Пътниците с отрицателни резултати могат да отидат до паспортния контрол като следват специални стикери. Багажът се дезинфекцира и маркира със стикери. На всички терминали се извършва редовна дезинфекция, както и на борда на самолетите. Въздушните филтри на борда на AZAL и Buta Airways се сменят много често. Очакваме редовните полети от и до Азербайджан да бъдат възобновени през август.

 

След пристигане на международното летище „Гейдар Алиев“ се въвеждат следните мерки:

- всички пристигащи пътници трябва да следват инструкциите на персонала на летището, който от своя страна ще насочи пътниците към измерване на телесната температура и специално тестуване

- в случай на откриване на признаци на заболяване пътникът ще бъде закаран от медицински персонал в специална кола до съответното медицинско заведение. В този случай ще се извиква сътрудник на граничната служба, който ще осъществява граничен контрол, използвайки мобилно оборудване;

 - пътниците с отрицателен резултат ще могат да отидат до гишета за граничен контрол, следвайки стикерите по пода и спазвайки социална дистанция;

- багажът на пристигащите пътници се дезинфекцира и маркира със специален стикер;

- посрещащи ще могат да изчакат пристигащите пътници извън терминала на международното летище „Гейдар Алиев“.

- като превантивна мярка на всички терминали на международното летище „Гейдар Алиев“ и на борда на самолети се извършва редовна дезинфекция. На летището има достатъчен брой затворени кошове за изхвърляне на използвани маски и други лични предпазни средства.

Храненето на борда на самолетите се извършва от служители в съответствие с всички санитарни стандарти, всички устройства за еднократна употреба се утилизират.

 

На борда на самолети на AZAL и Buta Airways редовно се подменят въздушните филтри тип HEPA.

 

Авиокомпания AZAL призовава пътниците да се отнесат отговорно към спазването на всички изисквания и препоръки на Оперативния щаб за борба с COVID-19 към Кабинета на министрите на Република Азербайджан, както и на Световната здравна организация.

 

От своя страна служителите на авиокомпанията и летището ще направят всичко по силите си, за да направят полета максимално удобен и безопасен.