Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Облекчават режима при неотложно пътуването между населените места

Със заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се изменя и допълва заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. относно пропускане през контролно-пропускателните пунктове (КПП).

  1. Точка 3 от заповедта се изменя така:

„3“. През контролно- пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

а) полагане на труд в населеното място;

б) здравословни причини на пътуващия или негови близки;

в) завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

г) необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това на постоянния или настоящия адрес на пътуващия;

д) необходимост от снабдяване на себе си или на лица, за които пътуващия полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдяват с тези стоки.

Обстоятелствата по тази точка „3“ се удостоверяват със служебна бележка от работодател или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност или декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.