Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обработка на тревните площи против кърлежи и бълхи ще се извърши на 11 и 12 юли

ÐбÑабоÑка на ÑÑевниÑе плоÑи пÑоÑив кÑÑлежи и бÑлÑи Ñе Ñе извÑÑÑи на 11 и 12 Ñли

Обработка на тревните площи против кърлежи и бълхи ще се извърши на 11 и 12 юли в Ловеч и 34-ите села на общината. Третирането ще извърши фирмата, която има сключен договор с Общината за това. Ще се ползва препаратът айкън, карантинният срок е 24 часа.

Обработките се извършват при предварително окосени терени и в присъсътвието на служител на служба КЕЧОР (Контрол, екология, чистота, обществен ред) към Община Ловеч.

При лоши атмосферни условия – дъжд или силен вятър, графикът ще бъде променен.

Уведомлението, графика и местата може да видите тук:

https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/uvedomlenie-za-predstoyashto-izvarshvane-na-obrabotka-protiv-karlezhi-/dezakarizatsiya/-i-balhi-3

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч