Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обработка против кърлежи ще се проведе в Ловеч на 7 и 8 септември

ÐбÑабоÑка пÑоÑив кÑÑлежи Ñе Ñе пÑоведе в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð½Ð° 7 и 8 ÑепÑемвÑи

Община Ловеч уведомява, че на 7 и 8.09.2023 г. (четвъртък и петък) на територията на общината /съгласно приложен график/ ще се извърши обработка против кърлежи /дезакаризация / и бълхи. Третирането ще се извърши с препарат / биоцид - Айкън 10 КС. Разходна норма 20 мл./1 дка. Карантинен срок 24 часа. Уведомлението е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Активно вещество: Ламбда-цихалотрин - 9,71 g / 100 g, CAS № 91465 - 08 - 6, ES № 415 - 130 - 7; Разрешение за предоставяне на пазара: 0061 - 7/12.02.2015 г. Обработките се извършват при предварително окосени терени. При лоши атмосферни условия - дъжд, силен вятър и др., фирмата  Д.Д.Д. -1 ООД си запазва правото да промени графика на обработките.

Виж график в приложени снимки.

Община Ловеч, пресцентър

04.09.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч