Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обсъдиха предложението за удостояване на арх. Петко Еврев със званието почетен гражданин на Ловеч

ÐбÑÑдиÑа пÑедложениеÑо за ÑдоÑÑоÑване на аÑÑ. ÐеÑко ÐвÑев ÑÑÑ Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÑо поÑеÑен гÑажданин на ÐовеÑ

Обществено обсъждане на предложение за удостояване на арх. Петко Еврев със званието „Почетен гражданин на Ловеч" се проведе на 11 април  в Заседателната зала на Община Ловеч. Идеята на инициативния комитет от 71 граждани представи Стоян Василев, председател на инициативния комитет. Той благодари на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, която е приела да бъде вносител на предложението, тъй като няма време да се събират 500 подписа.

Предложението за удостояване на арх. Петко Еврев със званието бе мотивирано с неговата широка дейност като специалист и общественик, свързано е с утвърждаване престижа на Ловеч пред национални и международни институции и по повод 80-годишнината му. Присъстващите граждани, между които и съученици на Петко Еврев, чрез своите изказвания подкрепиха идеята. „Хора като Петко Еврев са пример за подражание и ние трябва да ги изтъкваме пред младите специалисти, които навлизат в професията, каза кметът Корнелия Маринова. Идеята бе подкрепена и от депутата Милко Недялков, който също се включи в обсъждането.

Д-р арх. Петко Илиев Еврев е роден на 1 април 1939 г. в Ловеч. Завършва Пълно средно смесено училище „Христо Кърпачев” (Ловеч) с отличен успех (1957) и специалност архитектура в Инженерно-строителния институт (1962), завършва с отличен успех. Специализира туристическо планиране на планински и морски курорти в Италия, Швейцария и Франция (1972).

Архитект в Проектантската организация, Ловеч (1962-1967). Научен сътрудник, старши научен сътрудник. Главен консултант (1968), ръководител на секция (1972), ръководител на колектив за „Методика за разработване на националната комплексно-устройствена схема на Република България“ (2002) в Националния център по териториално развитие, София. Заместник-министър в Министерството на териториалното развитие и строителство (1992-1994), заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (1997-1998). Доктор по градоустройство и архитектура (1980), доцент, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Лесотехническия университет. Участник в работна група по благоустройството към Икономическата комисия за Европа и разработването на националния сценарий „Перспективи за развитие на мрежата от населени места в България” при ООН.

Автор е на над 80 научни разработки в областта на архитектурата, градоустройството, териториалното устройство и регионалното развитие; на монографии за планинските курорти и териториалното устройство и планиране на отдиха и туризма; учебник и исторически изследвания. По негови проекти са реализирани териториално-устройствените и градоустройствените планове в Ловеч, Тетевен, Рибарица, Априлци, Самоков, Боровец и др. Автор на над 100 научни публикации, на специализирана и мемоарна литература.

Ако Общинският съвет в Ловеч приеме предложението, арх. Петко Еврев ще бъде отличен по време на Празника на Ловеч – 11 май.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч