Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обществено обсъждане на Проекта за намаляване на риска от бедствия на територията на община Ловеч ще се проведе на 5 септември

ÐбÑеÑÑвено обÑÑждане на ÐÑоекÑа за намалÑване на ÑиÑка Ð¾Ñ Ð±ÐµÐ´ÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑеÑиÑоÑиÑÑа на обÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе Ñе пÑоведе на 5 ÑепÑемвÑи

На основание чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия Община Ловеч отправя към всички заинтересовани лица покана за обществено обсъждане на Проекта за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Ловеч 2022 - 2025 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 5 септември 2022 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2.

В изпълнение на изискванията на 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч, в раздел „Документи“, „Проекти за нормативни документи“ на 03.08.2022 г., в законоустановения едномесечен срок преди датата на общественото обсъждане.

Очакваме Вашите предложения и становища в хода на общественото обсъждане.

С Проекта на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Ловеч 2022 - 2025 г. може да се запознаете ТУК
 

 

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч