Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обществено обсъждане за именуване на площад на името на свещеноиконом Кръстю Никифоров ще се проведе на 7 юли

ÐбÑеÑÑвено обÑÑждане за именÑване на плоÑад на имеÑо на ÑвеÑеноиконом ÐÑÑÑÑÑ ÐикиÑоÑов Ñе Ñе пÑоведе на 7 Ñли

Обществено обсъждане на тема:Именува площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в гр. Ловеч, кв. „Вароша“ с името Свещеноиконом Кръстю Никифоров“ ще се проведе на 7 юли 2022 г., четвъртък, от 17,00 часа. Мястото на провеждане е заседателната зала на Община Ловеч, на втори етаж  административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.  Поканени са гражданите на Община Ловеч и всички заинтересовани страни.

Припомняме, че преди време беше поставен въпросът за именуване на площада пред Художествената галерия "Проф. Теофан Сокеров“  в кв. „Вароша“ с името на свещеноиконом Кръстю Никифоров. В Общински съвет – Ловеч, отново е внесено предложение за именуване на площада от Фондация „Граждани срещу насилието“ с председател Васил Колев. За формиране на правилно решение, председателят на Общинския съвет Петър Цолов предлага да се проведе обществено обсъждане, на което да се чуят различни мнения и гледни точки. Поканата е във връзка с гореизложеното и на основание чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 година  и поради значимия обществен интерес за местната общност.

 Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изразят своите мнения и да дадат предложения по темата, въз основа на които Общинският съвет да вземе информирано решение.

Мнения, предложения и становища могат да се пращат на електронна поща os@lovech.bg или в деловодството на Общински съвет-Ловеч, втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22,стая 221.

Примерен формуляр за мнения, предложения и становища може да изтеглите от прикачените файлове. 

 Предложението и формуляр виж тук

https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane-17

 

Община Ловеч, пресцентър

27.06.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия