Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общественото обсъждане на план-сметката за 2018 г. за сметосъбиране и сметоизвозване е на 8 декември

ÐбÑеÑÑвеноÑо обÑÑждане  на план-ÑмеÑкаÑа за 2018 г. за ÑмеÑоÑÑбиÑане и ÑмеÑоизвозване  е на 8 декемвÑи

Обществено обсъждане с всички заинтересовани страни организира Община Ловеч, като темата е „План-сметка за разходите през 2018 година, необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в гр. Ловеч и 34-те населени места“.
Публичното обсъждане е на 8 декември 2017 г., петък, от 17,30 часа, в заседателната зала на Община Ловеч, намираща се на втория етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.
Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, да дадат предложения или изкажат становище по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.
Мнения, становища и предложения  се приемат до 12.00 часа на 8.12.2017 г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч,  Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.
Разработен проект на план-сметка с доклад и 5 бр. приложения може да се види ТУК

http://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/pokana-za-obshtestveno-obsazhdanebg-1bg-1bg-1
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч