Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общественото обсъждане на по-висок данък за такситата разкри проблемите в бранша

ÐбÑеÑÑвеноÑо обÑÑждане на по-виÑок данÑк за ÑакÑиÑаÑа ÑазкÑи пÑоблемиÑе в бÑанÑа

Изключително важни и горещи въпроси бяха поставени тази вечер по време на общественото обсъждане в залата на Общинския съвет на Ловеч на предложението за  по-висок данък за такситата. Става дума за  документа „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч“.
Около 50 таксиметрови шофьори от различни фирми влязоха в диалог с общинската администрация, която предлага налогът да стане 720 лв. Предложенията на шофьорите, които днес проведоха и протестно шествие из града, е за 300 лв., най-много 350 лв.
Въпреки че по време на 80-минутния разговор не се стигна до общо становище, бяха изнесени интересни факти за бранша. Заместник-кметът Цветан Георгиев, който прекъсна своя отпуск за да води дискусията, сподели, че законът за местни данъци и такси не е разписал методология за определянето на данъка. Обсъждането бе изслушано и от председателя на Общинския съвет Петър Цолов.
А таксиметровите шофьори питаха как точно е определена сумата от 720 лв., при положение, че в столицата е 800 лв. Те изтъкнаха редица факти в защита на своята теза. Сред тях бяха посочени демографската криза, че цената на едно кола е 10 -11 000 лв., грубите клиенти, които често отказват да плащат, бедността на хората, както и че предложението води до по-високи тарифи. Шофьорът Васил Христов заплаши, че „ако не разберете от дума, ще пристъпим към методи на протест, разрешени от закона“.
Кметът на общината  Корнелия Маринова направи анализ на цифрите и условията, които са посочени в становището, внесено от името на таксиметровите шофьори. Посоченият в документа чист месечен доход на тази дейност е  в рамките на 400-500 лв.,  при 10 - 11 часа труд. Тогава подоходното облагане възлиза съответно на 44 – 55 лв. на месец.
Нашето предложението е за 60 лв. на месец и не разбирам къде е драмата, попита Маринова. Не е и „двойно данъчно облагане“, защото отпада подоходното облагане и остава само този нов данък, уточни Маринова. Освен това в становището е посочено, че такситата осъществяват 60% от обществения пренос в Ловеч.
Беше поставен остро въпрос и какви условия и какъв комфорт се предлагат на клиентите. Общинският съветник Росица Маринова разказа, че много често шофьорите пушат в колите, не издават касови бележки и съвместяват курсове, за да вземат още клиенти. В крайна сметка шофьорите признаха, че имат пропуски, а тяхното становище съдържа големи неточности. Стигна се дотам, че някои от шофьорите признаха, че налог с 1 лв. повече  ще срине бизнеса им.
Беше припомнено още, че квотата за такситата в Ловеч е 150 автомобила, като това е станало по предложение на бранша. Анализът го давате вие и на тази база ние правим изчисленията, уточни зам.-кметът Цветан Георгиев.
Ако общинските съветници приемат новия налог, администрацията ще събира по 108 000 лв. годишно, които ще насочи към инфраструктурата. Дискусията остава отворена до решението на общинските съветници на редовната сесия.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия