Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч е домакин на Международната олимпиада по френски език

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ðµ домакин на ÐеждÑнаÑоднаÑа олимпиада по ÑÑенÑки език

Община Ловеч е домакин на Международната олимпиада по френски език, второ издание, което ще се проведе на  29.10-01.11.2016 г.
Олимпиадата се организира от Министерство на образованието и науката и Община Ловеч заедно с РУО-Ловеч и ГЧЕ „Йоан Екзарх I“ и в тясно сътрудничество с Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа на МОФ в София, Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ), МВнР и други франкофонски партньори.
Според регламента състезанието е за страните членки на Международната организация на Франкофонията (МОФ) от Централна и Източна Европа, а именно Албания, Армения, България, Македония, Молдова и Румъния.
Участниците са 33 ученици - състезатели и  12 учители, без да се считат останалите заети по организацията.
Олимпиадата има за цел да покаже доброто владеене на френски език и да насърчи междукултурния обмен между младите франкофони от страните от Централна и Източна Европа. Сред останалите цели са популяризирането на френския език и ценностите на франкофонията, засилването на диалога между партньорите, насърчаването на креативното мислене и други важни умения и компетентности.
Участници в олимпиадата са ученици с минимална възраст 16 г. според нивото на езикови компетентности по френски език, постигнато във формален контекст, съгласно Общата европейска езикова рамка в две секции: за ниво В1 и за ниво В2.
Всяка страна-участник има отбор от 6 ученици, по 3 за всяко ниво.  В националните екипи се включват и по двама учители - един придружаващ и друг, който участва в съвещанията на комисията за провеждането.
Провеждането на това международно мероприятие в Ловеч е признание за добрите традиции в езиковото обучение тук, както и за възможностите на нашия град да бъде домакин на важни събития. Затова кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова лично ще поздрави участниците в олимпиадата по време на откриването, което е на 30 октомври, неделя, от 10 часа в Езиковата гимназия.
Закриването е на 31 октомври от 18 ч., когато ще бъдат обявени и връчени наградите.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч