Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч е домакин на Петата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ðµ домакин на ÐеÑаÑа наÑионална ÑÑеÑа на обÑинÑкиÑе пÑедпÑиÑÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÑговÑки дÑÑжеÑÑва

Община Ловеч ще бъде домакин на Петата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества, организирана от НСОРБ и „НСОРБ–Актив“ ЕООД.  Събитието ще се проведе на 15 и 16 март 2018 г., като са поканени управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, както и заместник-кметове и кметове на общини и общински съветници, при професионален интерес. Заявяването за участие се извършва само онлайн най-късно до 8 март 2018 г. (четвъртък) на сайта на НСОРБ- Актив, където можете да научите повече за събитието.

Програмата включва разглеждане на актуални промени в нормативната уредба, засягащи стопанската дейност на общините. Предвидено е открито съвместно заседание на Постоянните комисии към НСОРБ по „Регионална политика и местно самоуправление“, „Общинска собственост и устройство на територията“, „Икономическо развитие и туризъм“

Теми за обсъждане са Законопроект за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република България;

Проект на нов закон за ВиК отрасъла (с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията). Очаква се участието на Емил Савов, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ, и Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ.

Ще се обсъжда и новият Закон за концесиите (в сила от 02.01.2018 г.,) с участието на Мариета Немска, директор дирекция „Икономическа и социална политика“, Министерски съвет

През втория ден е предвидено запознаване с добри практики от община Ловеч - представяне на обекти и услуги на общината, които се управляват и предоставят от общински търговски дружества и предприятия.

Събитието завършва с дискусионен форум.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч