Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч е изплатила общо 5500 лева като помощ за новородени бебета

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ðµ изплаÑила обÑо 5500 лева каÑо Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ Ð·Ð° новоÑодени бебеÑа

Община Ловеч е изплатила на родителите с новородени бебета като еднократна финансова помощ обща сума в размер на 5500 лева за първите шест месеца на годината.

Това става със заповед на кмета Корнелия Маринова, като само през последния месец децата са били 11.  Общият брой на допуснатите до помощта, която е в размер на 100 лева, е 53 семейства с едно дете и едно семейство с близнаци.

Отпускането на еднократна финансова помощ става по „Правила за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено дете на територията на Община Ловеч“.  Правилата са приети с решение на Общинския съвет и целят стимулиране на младите семейства към по-висока раждаемост. Условията включват изискването родителите да имат настоящ адрес в Ловеч (а не постоянен адрес), както и детето да е родено в МБАЛ - Ловеч, а не в друга болница.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия