Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч е в пълна готовност за зимно поддържане на уличната мрежа

Община Ловеч е в пълна готовност за зимно поддържане на уличната мрежа и обществените площи. Това стана ясно от информацията, предоставена от съответното звено в институцията.

Във връзка с настъпване на зимния сезон и относно Договор № ДВ-54/11.01.2018 г., на 25.10.2019 г. представители на Община Ловеч извършиха оглед в „ЕКО“ ЕАД – Ловеч, на снегопочистващата техника.

Фирмата разполага с осем броя снегопочистващи машини, които са в изправност. Става дума за три машини МАН, един Мерцедес „Унимог У20“, две машини Бухер „Сити Кет“, един трактор ТК – 82, една машина БСИ БУ 2004.

Подготовката  за зимния период включва и подсигуряване на всички материали, необходими за извършване на дейностите по „зимно поддържане“. Осигурени са необходимите количества противообледенителните препарати.

Припомняме, че зимното почистване на града се извършва само от „Еко“ ЕАД.