Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч инициира допитване относно предстоящото благоустрояване на Бившата казарма

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¸Ð½Ð¸ÑииÑа допиÑване оÑноÑно пÑедÑÑоÑÑоÑо благоÑÑÑÑоÑване на ÐивÑаÑа казаÑма

Община Ловеч инициира допитване до гражданите на Ловеч относно предстоящото благоустрояване на Бившата казарма в центъра на града. Гражданите могат да изпращат своите идеи и предложения за това какви атракции, услуги, алеи, зелени площи, спортни площадки и други увеселителни и места за отдих трябва да има в това пространството.

Трябва да се има предвид, че мястото е предоставено от държавата за стопанисване на Община Ловеч с предназначение за обществен парк.

Мненията могат да се изпращат на e-mail: info@lovech.bg или да се депозират писмено в информационния център на Община Ловеч, първи етаж.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч