Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч извърши проверки и наложи санкции на фирми-превозвачи

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¸Ð·Ð²ÑÑÑи пÑовеÑки и наложи ÑанкÑии на ÑиÑми-пÑевозваÑи

Информация за спазването на маршрутните разписания и за субсидиите при доказана от тях загуба от дейността бе съобщена пресконференция на 11 октомври в Община Ловеч

 

 1. Маршрутното разписание по автобусна линия Ловеч-София на 08.30 ч. се изпълнява. Направих проверката чрез:
 • Проведен разговор с г-жа Геновева Краева – управител на ЕТ „Грация-Г. Краева“, на която е възложено изпълнението на маршрутното разписание.
 • Проведен разговор с касиерката на билетната каса в Централна автогара – София
 • Извършена проверка на дневника, воден в автогара Ловеч, където се вписва изпълнението на маршрутните разписания.
 1. От началото на 2017 г. до сега Община Ловеч е наложила санкции на фирмите, извършващи обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от нейната квота, на основание клаузи, включени в договорите за възлагане на превозите.  Фирмите са санкционирани от Община Ловеч за констатирани неизпълнени курсове при извършване на проверки от служители в общината или докладвани от кметовете на селищата от Община Ловеч или за извършени подмени от превозвачите на автобусите спрямо посочените в приложенията към договорите, без да са искали за това разрешение от Община Ловеч.

На превозвачите са наложени следните санкции:

 • На „Глория турс 2013“ ЕООД – 170.00 лева;
 • На ЕТ „Грация – Геновева Краева“ – 110.00 лева;
 • На ЕТ „Дигол – Даниела Георгиева – Людмил Георгиев“ – 372.50 лева;
 • На ЕТ „МКМ – Михаил Масарлов“ – 183.00 лева.

За периода превозвачите са санкционирани и от служителите на областен отдел „Автомобилна администрация“ за констатирани нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози – неиздаване на превозен документ, липса на изискуемите документи във водача или автобуса, неспазване на разписанията и др. Информация за тези санкции може да се търси от тях.

 1. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за Община Ловеч от Министерство на финансите са отпуснати 12 822 лева за субсидиране на губещите вътрешно градски пътнически превози при очакван пробег от около 290 000 км. – по около 4.4 стотинки на изминат километър.
 2. Субсидиите се разпределят по превозвачи при доказана от тях загуба от дейността и при спазване на изискванията, посочени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

С Решение на Общински съвет Ловеч № 894/30.11.2006 г. субсидиите се разпределят по превозвачи на база изминатия от автобусите им вътрешно градски пробег за съответен период от годината=

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч