Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч кани на 4 юни политическите сили за консултации за предстоящите избори

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÐºÐ°Ð½Ð¸ на 4 Ñни полиÑиÑеÑкиÑе Ñили за конÑÑлÑаÑии за пÑедÑÑоÑÑиÑе избоÑи

Община Ловеч изпрати покана до политическите сили за участие в консултации на 4 юни за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г. Поканата е на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, и е до коалиция „ГЕРБ-СДС“, партия „Има такъв народ“, коалиция „БСП за България“, партия „ДПС“, коалиция „Демократична България“ и коалиция „Изправи се! Мутри вън!“.

Представителите се канят на 04.06.2021 г. (петък) от 10.00 ч. в Приемната на Община Ловеч - „Барокови къщи“, ет. 2 за участие в консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г.

Участниците в консултациите следва да представят:

1.         Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

- наименование на партия или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на СИК и резервни членове е публикуван на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg , секция „Актуално“, „Избори и референдуми“, „Парламентарни избори 11.07.2021“

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Община Ловеч, пресцентър

01.06.2021 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия