Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч напомня на гражданите да ползват електронните услуги

Община Ловеч напомня на гражданите да ползват електронните услуги

Община Ловеч  напомня във връзка с извънредното положение и за улеснение на гражданите и на бизнеса, че тя е въвела редица електронни услуги:

  1. През сайта на Община Ловеч могат да се заявяват и платят 94 електронни  услуги.

Пълната информация, както и начина на заявяване, може да получите от тук.

  1.  През сайта на Община Ловеч  могат да се платят местните данъци и такси, както и наеми на жилищни и нежилищни имоти чрез виртуален пос терминал.

Пълната информация, както и начина плащане може да получите от тук.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi