Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч не е съобщавала, че няма да се плащат такси в детските градини

Община  Ловеч никога не е съобщавала, че родителите няма да плащат такси в детските градини. Това отговори кметът Корнелия Маринова на журналистически въпрос по време на пресконференция на 1 февруари.
„Ние никога не сме съобщавали, че няма да се плащат такси в детските градини. Такава информация от Община Ловеч не е оповестявана", каза кметът.

Корнелия Маринова поясни,че щом като общината не е съобщила, че няма да се плащат такси, това означава, че всичко продължава по реда на действащата наредба.  Така че няма основание, на което да не се плащат таксите.
Относно взетото решение на общинските съветници в края на миналата година, то се оспорва в съда, като аргументите на кмета са единствено по законосъобразността му. Корнелия Маринова уточни, че оспорва решението, което бе върнато от нея за обсъждане на общинските съветници. Решението, според което в чл. 32  е записано „За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците не заплащат месечни такси“. Това решение никога не е влизало в сила.