Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч няма пряко отношение към спрени автобусни линии за София

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð½Ñма пÑÑко оÑноÑение кÑм ÑпÑени авÑобÑÑни линии за СоÑиÑ

Във връзка с преустановени автобусни линии за София и по повод запитване  на граждани, Община Ловеч заявява, че няма пряко отношение към създадения проблем.  От 7 януари т.г. е преустановено изпълнението на линията София – Ловеч - Врабево, която е от квотата на община Троян. За промяната не беше своевременно подадена информация от Община Троян и това предизвика въпроси сред пътуващите.

Според обществената поръчка превозвачът трябваше да изпълнява четири курса дневно. Автобусът от Врабево потегляше от Ловеч за София в 6.50, 9.30 и 12.00 часа и съответно се връщаше следобед обратно към Ловеч и Врабево.

В момента никой превозвач не изпълнява тази линия до сключването на нова обществена поръчка от Община Троян.  Този факт доведе до неудобство за пътниците, които разчитат на превоз в тези часове.  

Община Ловеч отправи молба към кмета на Община Троян за ускоряване на процедурата за възлагане изпълнението на автобусната линия, за да са информирани гражданите за датата на започване на превозите.

Относно твърдение в писмо до Община Ловеч, че курсът в 06.00 часа от  Ловеч за София не се изпълнява, трябва да кажем, че това не отговаря на истината. Автобусната линия София-Ловеч е възложена от Община Ловеч на ЕТ „Грация - Геновева Краева" след проведена процедура по ЗОП. По нея се изпълняват всекидневно по три курса - в 06.00 ч., 08.30 ч. и в 13.00 ч. от Ловеч до столицата.

Другият превозвач в това направление е „Витоша Експрес“, чийто автобус тръгва от София в 9.00 часа, а от Ловеч обратно в 16.00 часа.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч