Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обяви конкурс за есе за съратниците и сподвижниците на Васил Левски

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾Ð±Ñви конкÑÑÑ Ð·Ð° еÑе за ÑÑÑаÑниÑиÑе и ÑподвижниÑиÑе на ÐаÑил ÐевÑки

Община Ловеч обявява конкурс за есе на тема „Историята помни. А ние?“ с подзаглавие „Моята представа за съратниците и сподвижниците на Васил Левски в Ловешко”.

Припомняме, че става дума за Тодор Кирков, Иван Драсов, Сем. Цвяткови, Пано Агопа, Иванчо Колев, Анастас Хитров, сем. Сиркови, Христо Цонев- Латинеца, Цвятко Хаджипавлов, Димитър Маринов, Васил Йонков, Димитър Пъшков, сем. Луканови, свещеноиконом Кръстю Никифоров.

Конкурсът е посветен на  Деня на народните будители – 1 ноември. Целта е да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция; да насочи вниманието им към личности, посветили живота си в името на по-доброто бъдеще на България. Конкурсът цели възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие.

 Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички  провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2023 година. От тях се изисква ясно и точно формулирана теза; - удачно подбрани аргументи; - личностна позиция;
- оригиналност и творчески подход към темата; - езикова и стилистична култура. Необходимо е да се използва шрифт Times New Roman 12; обемът да не е повече от 2 страници формат А4. Текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт.

Критерии за оценка за тематична свързаност, логическа структура на изложението, тезите да са аргументирани, езиков речник и умение да бъде използван, правопис и пунктуация

Класирането ще се извърши в две възрастови групи: от 10 до 14 години и от 15 до 19 години.  Срок за представяне на есетата: 16.10.2023 г.

Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: Историята помни. А ние?Моята представа за съратниците и сподвижниците на Васил Левски в Ловешко“ в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и атрактивни материални награди за всяка възрастова група. За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева.

Конкурсът е по Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2023 година.

Община Ловеч, пресцентър

19.09.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч