Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява ученически конкурс, посветен на Деня на народните будители – 1 ноември

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾Ð±ÑвÑва ÑÑениÑеÑки конкÑÑÑ, поÑвеÑен на  ÐÐµÐ½Ñ Ð½Ð° наÑодниÑе бÑдиÑели â 1 ноемвÑи

Община Ловеч обявява конкурс, посветен на  Деня на народните будители – 1 ноември. Конкурсът е за написване на есе на тема „Моите будители днес” и е по Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2022 година.   

Целта е да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция; да насочи вниманието им към днешните будители, които вдъхват сили и импулс на младежите за ползотворни действия в името на по-доброто бъдеще на България. Конкурсът цели възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие.

Срок за представяне на есетата: 17.10.2022 г. Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: „Моите будители днес” в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички  провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2022 година.

Изискванията са:

- ясно и точно формулирана теза;
- удачно подбрани аргументи;
- личностна позиция;
- оригиналност и творчески подход към темата;
- езикова и стилистична култура;
- шрифт Times New Roman 12;
- обемът да не е повече от 2 страници формат А4;
- текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт.

Критериите за оценка включват тематична свързаност на есето, логическа структура на изложението, наличие на тези, подкрепени с аргументация, както и езиков речник и умение да бъде използван, правопис и пунктуация.

Класирането ще се извърши в две възрастови групи: от 10 до 14 години и от 15 до 19 години. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и атрактивни материални награди за всяка възрастова група.  За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

 Община Ловеч, пресцентър

19.09.2022 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч