Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч организира открит турнир по борба на 11 октомври, сряда

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾ÑганизиÑа оÑкÑÐ¸Ñ ÑÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ боÑба на 11 окÑомвÑи, ÑÑÑда

Община Ловеч организира открит турнир по борба на 11 октомври, сряда 2017 г., от 14,00 ч., в Спортна зала - Ловеч. Цел на провеждането е да се популяризира борбата в град Ловеч ,да се направи проверка на състезателите преди отговорните първенства и изграждане на технико-тактически и морално-волеви качества на състезателите. Според наредбата право на участие имат деца в подготвителна група, родени от 2003 г. до 2010 г., момчета в следните 12 категории 30, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 и над 85 кг.

Теглене на състезателите и техническа конференция ще се проведе на  11 октомври от 14,00 ч. в Спортна зала - Ловеч.

Награди се дават на индивидуално класиралите се състезатели на първите три места в отделните категории, те ще получат медали. Отборите до трето място ще получат купи, подсигурени от Община Ловеч. Учредени са и две индивидуални награди: за най-техничен състезател и най-резултатен състезател.  За допълнителна информация: 0878604367, Хинко Илиев – СК “Борба-Ловеч“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч